Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę PPHU KOZI-PAK Dawid Kózka, z siedzibą 34-325 Łodygowice ul. Kasztanowa 27, zwaną dalej Sprzedającym.

Świadczone usługi dotyczą sprzedaży artykułów i usług. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronie www.sklep.kozi-pak.pl. Sprzedającego.

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (sobota, niedziele i święta).

Sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, lub w ciągu 21 dni w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, wysyła przesyłkę zgodną z zamówieniem.

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich dostępnych na stronie www.sklep.kozi-pak.pl Termin dostawy to 1-2 dni robocze jeżeli termin dostawy wypada w dni uznawane za wolne od pracy (sobota, niedziele i święta) może on zostać odpowiednio wydłużony.

Płatności za nabyte w Sklepie przez Kupującego towar lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na stronie www.sklep.kozi-pak.pl

Wyjątek mogą stanowić stali klienci, z którymi długotrwała współpraca pozwoli na zaufanie

i ustalenie indywidualnych warunków płatności.

Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Kupującego podane są oddzielnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon.

Wygląd rzeczywisty oferowanych urządzeń może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - wszelkie zarysowania, odbarwienia, naruszenia plomb gwarancyjnych, śrub, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwą eksploatację spowodują nie uznanie roszczenia). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie i folie zabezpieczające) na koszt Kupującego.

Wyjątek stanowi folia docinana na określony przez klienta wymiar, która nie podlega zwrotom.

Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, lub ewentualnie pod numerem telefonu lub adresem e-mail udostępnionym na stronie Dane firmy po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym.

Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

expand_less